Przechowalnictwo 2022

Wyniki pomiaru: średniej temperatury w pryzmie okrytej i temperatur minimalnych powietrza – doświadczenie z przechowalnictwem 2022-2023

Polaryzacja doświadczenie z przechowalnictwem 2022-2023

Ograniczenie strat cukru po zastosowaniu okrycia włókniną – 0,695 t cukru /47 dni w stosunku do wariantu bez okrycia – doświadczenie z przechowalnictwem 2022-2022

Plon korzeni – Doświadczenie z Przechowalnictwem 2022-2023

Polaryzacja – Doświadczenie z Przechowalnictwem 2022-2023

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie z Przechowalnictwem 2022-2023

Doświadczenia z Przechowalnictwem 2018/2019 – 2022/2023

Doświadczenia z Przechowalnictwem 2018/2019 – 2022/2023

Zmniejszenie straty w wyniku zastosowania okrycia za okres przechowania (t cukru/ha)

Zmniejszenie straty w wyniku zastosowania okrycia za okres przechowania (t cukru/ha)