Aktualności

02/10/2020

Rola i znaczenie obornika

Próchnica jest składnikiem gleby, który decyduje o warunkach powietrzno-wodnych, a także potencjale plonowania – ze względu na możliwość zatrzymywania wody opadowej. Niestety, większość gleb jest uboga w próchnicę. Zbiór słomy po żniwach pogłębia ten problem. Przy rosnących cenach nawozów mineralnych, nawozy organiczne w uprawie roślin okopowych nabierają znaczenia.

Takim cennym nawozem w uprawie buraka cukrowego jest obornik. Trwale wzbogaca glebę w substancje organiczne. Poprawia jej właściwości sorpcyjne. Dobry obornik to dobra struktura gleby, gdyż pobudza namnażanie się bakterii. Przyczynia się do wzrostu odczynu, zwiększa pobieranie i  wykorzystanie wapnia.

Stosowany jesienią poprawia bilans wilgoci w glebie i zapobiega negatywnym skutkom suszy, chłonąc wilgoć pochodzącą z opadów. Aby zmniejszyć straty obornika należy natychmiast po zastosowaniu dokładnie przyorać lub wymieszać z glebą. Jakakolwiek zwłoka prowadzi do uwolnienia frakcji mineralnej azotu z obornika.

Obornik jest nawozem o długim działaniu. Składniki pokarmowe uwalniają się do gleby przez kilka lat. Dlatego najczęściej stosuje się go co 4 lata.