Aktualności

11/03/2015

Siew buraków w sezonie 2015/2016 rozpoczęty!

Bardzo łagodny przebieg mijającej zimy w istotny sposób wpłynął na przyśpieszenie prac polowych.

Niektórzy plantatorzy rejonu Śląska wykorzystując kilka dni pięknej, wiosennej pogody podjęli decyzję o siewie buraków. W grupie SZP pierwsze siewy wykonano 10 marca 2015 r. w rejonie Cukrowni Strzelin i Świdnica.  

W nawale prac nie można zapomnieć o fundamentalnych zasadach prawidłowego siewu:

– siew buraków wykonywać wyłącznie sprawnym technicznie siewnikiem lub za pośrednictwem usługodawców skontrolowanych i rekomendowanych przez służbę surowcową SZP >>> link do wykazu https://www.suedzucker.pl/pl/plantatorzy/wykaz-firm-rekomendowanych-do-siewu-burakow,309.htm?token=edb15e020c9d999f3b6a5a59035fe15c

– wysiew zaplanować jak najwcześniej, jednak należy pamiętać żeby temperatura gleby na głębokości około 5 cm wynosiła minimum 6˚C,

– wiosenną uprawę roli przeprowadzamy na taką samą głębokość jak siew, czyli 2-3 cm,

– uprawę roli ograniczamy do jednego dobrze wykonanego przejazdu agregatem uprawowym, zwłaszcza w obliczu panujących niedoborów wilgoci.

Warto pamiętać o tym, że siew w nieogrzaną i wilgotną rolę przyczynia się do wydłużenia okresu wschodów, obniża obsadę roślin, wzrasta możliwość występowania zgorzeli przedwschodowej a także wytwarzania pośpiechów.

Dopilnujmy żeby siew został przeprowadzony z uwzględnieniem powyższych zasad, a już na samym początku unikniemy niepożądanych strat. Pamiętajmy, że „ jaki siew – taki zbiór ”.