Aktualności

06/03/2015

Uzgodnienia dotyczące listy preparatów i cen na 2015 w Südzucker Polska S.A. zakończone

Podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele Südzucker Polska S.A. i Plantatorów (Komisja Porozumiewawcza) uzgodnili listę rekomendowanych preparatów, wynegocjowali ceny oraz określili zasady ich dystrybucji.

W roku 2015 w kredycie do rozliczenia z dostarczonych buraków, każdy Plantator będzie mógł pobrać środki na kwotę 1500 PLN w przeliczeniu na hektar plantacji. Dodatkowo kwotę tę dzieli się na trzy grupy:
• do 900 PLN – herbicydy, insektycydy
• do 300 PLN – fungicydy
• do 300 PLN – nawozy dolistne, adiuwanty, stymulatory

W dniu 5 marca 2015 roku odbyły się rozmowy z głównymi dystrybutorami środków chemicznych. W trakcie rozmów podsumowano współpracę w poprzednim sezonie, wskazano tematy wymagające poprawy oraz przedstawiono propozycje na nadchodzący sezon.
Główny cel spotkania jakim było uzgodnienie cen na preparaty z listy został osiągnięty. Mamy nadzieję, że oferta asortymentowo – cenowa spotka się z uznaniem Plantatorów oraz przyniesie zadowolenie z efektu końcowego jakim będzie satysfakcjonujący plon cukru z hektara. Obecnie producent cukru – Südzucker Polska S.A. podpisze z dystrybutorami ŚOR umowy określające zasady zaopatrzenia Plantatorów w poszczególnych rejonach.

Poniżej lista rekomendowanych preparatów dla Plantatorów Grupy Südzucker Polska S.A. na 2015 rok.

Herbicydy

Agil S-100 EC
Agenor 450 SL
Beetup Compact 160 SC
Beetup Trio 180 EC
Belvedere Forte 400 SE
Belvedere 320 SE
Betanal Elite 274 EC
Betanal max Pro 209 OD
Burakomitron 700 SC
Burakosat 500 SC
Domino 700 SC
Forte 430 SC
Fusilade Forte 150 EC
Goltix 700 SC
Helion 300 SL
Kemifam Super Koncentrat 320 EC
Kemiron Koncentrat 500 SC
Klinik 360 SL
Kosmik 360 SL
Kosynier 420 SC
Lontrel 300 SL
Metafol 700 SC
Pilot Max
Powertwin 400 SC
Pyramin Turbo 520 SC
Safari 50 WG
Select Super 120 EC
Supero 050 EC
Targa Super 05 EC
Targa 10 EC
Torero 500 SC
Venzar 500 SC
Venzar 80 WP

Insektycydy

Bulldock 025 EC
Proteus 110 OD
Pyrinex 480 EC
Decis Mega 50 EW

Fungicydy

Duett Ultra 497 SC
Duett Star 334 SE
Optan 183 SE
Yamato 303 SE

Nawozy dolistne

Adob Bor
Basfoliar 2.0 36 E
Foliq Bor
Foliq Mikromix
OSD Mineral
Solubor DF
Terra Sorb Foliar

Stymulatory Adiuwanty

Asahi SL
Desol
Microstar PZ
Rosahumus

Szczegółowych informacji na temat zaopatrzenia w preparaty i zasad ich stosowania udzielają inspektorzy surowcowi. Kontakt z inspektorami podaje zakładka „Doradcy”. Stosując ŚOR pamiętajmy o zasadach związanych z integrowaną ochroną roślin.

Wszystkim Plantatorom życzymy dobrego rozpoczęcia nowego sezonu oraz satysfakcji z uprawy buraka cukrowego.