Etyka w biznesie

Prowadząc działalność biznesową nasza firma w sposób odpowiedzialny podejmuje współpracę ze wszystkimi kontrahentami, zarówno z dostawcami, jak i klientami i konsumentami.

Również pracownicy traktowani są w sposób wyjątkowy i z należytym szacunkiem. Firma podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia im bezpiecznego miejsca pracy, w którym będą mogli najpełniej rozwijać swoje umiejętności.

Ugruntowaniem etyki biznesowej w naszej firmie było wprowadzenie systemu Compliance. Jego głównym celem jest zapobieganie ryzyku naruszenia zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Südzucker. Chcąc prowadzić efektywną kontrolę i obserwację przedsiębiorstwa oraz odpowiednią dokumentację działań w tym zakresie powołano w firmie stanowisko Complaince Officer. Do zadań osoby obejmującej tę funkcję należy stała kontrola procesów zachodzących na każdym etapie funkcjonowania spółki, zarówno pod kątem zgodności z Kodeksem Etycznym, jak i rozporządzeniami prawnymi oraz ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

Nasza firma podlega jednocześnie weryfikacji zewnętrznej z zakresu etyki biznesowej jako członek organizacji SEDEX – The Supplier Ethical Data Exchange.