Sedex/SMETA

Świadomi rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu, w 2011 r. przystąpiliśmy do organizacji Sedex.

Sedex – The Supplier Ethical Data Exchange – to platforma wymiany danych z zakresu etyki biznesowej. Sedex koncentruje się na czterech obszarach jakimi są: standardy zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko oraz integralność biznesu. Celem organizacji jest podnoszenie poziomu etyki i odpowiedzialności z zakresu działalności gospodarczej oraz ułatwienie firmom członkowskim efektywnego zarządzania swoimi globalnymi łańcuchami dostaw pod kątem etyki biznesowej.

Jako uczestnik platformy przekazaliśmy informacje dotyczące funkcjonowania tych czterech obszarów, wypełniając tzw. „self assesment questionnaire”. Dane zawarte w kwestionariuszu samooceny mogą być udostępnione współpracującym z nami kontrahentom.

Jako członek organizacji Sedex zdecydowaliśmy się na objęcie, na przełomie listopada i grudnia 2019 roku, wszystkich naszych cukrowni (Cerekiew, Ropczyce, Strzelin, Świdnica) auditem SMETA 6.1. W każdej lokalizacji otrzymaliśmy wynik pozytywny. Przeprowadzenie auditu SMETA w Südzucker Polska wynika z Grupowej koncepcji Südzucker. Audit ten jest także elementem niezbędnym dla kluczowych klientów, a ponadto jest to jeden z istotnych elementów zrównoważonego rozwoju. Audit SMETA to najczęściej stosowany audit etyczny na świecie, daje możliwość wglądu w warunki pracy na miejscu. Audit opiera się głównie na rozmowach z pracownikami. Dzięki niemu dokonuje się przeglądu m.in. takich elementów, jak dobrowolność zatrudnienia, bezpieczne i higieniczne warunki pracy, niezatrudnianie dzieci, czy godziwa płaca. Dobre przykłady w SZP wskazane po audicie to m.in. Kodeks Postępowania przekazywany zainteresowanym stronom.