Kodeks Postępowania

Na potrzeby firmy, Südzucker Polska S.A. utworzyła wewnętrzny Kodeks Postępowania, obowiązujący wszystkich pracowników spółki.

Kodeks Postępowania oparty jest na wartościach, którymi kieruje się nasze przedsiębiorstwo. Jest zbiorem reguł i wartości, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy w każdym dziale naszej firmy. Stanowi zobowiązanie do działania w sposób etyczny, legalny i odpowiedzialny.

Kodeks w zrozumiały i przystępny sposób opisuje zasady postępowania w odniesieniu m.in. do regulacji prawnych, kwestii dyskryminacji, pracy przymusowej oraz pracy dzieci, a także prawa do wolności zrzeszania się, negocjacji zbiorowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.