E-faktury

Mimo, iż regulacje umożliwiające fakturowanie elektroniczne istnieją w krajach Unii Europejskiej już od kilku lat, wciąż jeszcze zdecydowana większość, bo ponad 75% faktur, przesyłana jest pomiędzy przedsiębiorstwami tradycyjnie – w formie papierowej.

Wystawianie i przesyłanie e-faktur z użyciem podpisu elektronicznego wymaga istotnych modyfikacji systemu księgowego, co dla wystawcy e-faktur oznacza wyższe koszty wdrożenia. Pomimo tego, kierując się bezpieczeństwem obrotu, zaproponowaliśmy naszym klientom właśnie taki sposób przesyłania faktur, gwarantujący autentyczność i niezmienność treści.

Prosto i szybko, bez drukowania, bez zużywania papieru, kopert i bez usług pocztowych, a co za tym idzie bez zanieczyszczania środowiska. Dla nas, jako firmy spożywczej działającej blisko natury, ma to szczególne znaczenie. Jednym z istotnych elementów misji Südzucker Polska S.A. jest prowadzenie działalności gospodarczej odpowiedzialnej społecznie. Dlatego aktywnie wspieramy wszelkie działania, które przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych i poszanowania środowiska.

Fakturowanie elektroniczne w Polsce możliwe jest na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, które określa szczegółowe warunki przechowywania i wysyłania e-faktur. Niedawno zmienione przepisy złagodziły wymogi dla e-faktur, choć nie w takim stopniu, w jakim oczekiwaliby tego przedsiębiorcy. Nadal podstawowym warunkiem jest konieczność zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Surowe obostrzenia mają jednak tę zaletę, że gwarantują, iż wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną faktury są w odpowiedni sposób zabezpieczone i w pełni wiarygodne dla kontrahentów.