Ograniczenie hałasu

Wszystkim obecnie realizowanym i planowanym inwestycjom Südzucker Polska S.A. przyświeca nadrzędny cel poszanowania środowiska naturalnego i funkcjonowania w harmonii z otoczeniem. Dlatego tak ważne jest dla nas redukowanie wpływu akustycznego na okolice zakładów produkcyjnych.

Jedną z ważniejszych realizacji mających na celu ograniczenie emisji hałasu jest budowa dyfuzora wieżowego wraz z przebudową stacji pras wysłodkowych oraz estakady transportu wysłodków w Cukrowni Świdnica. Inwestycja spowodowała zmniejszenie ilości zamontowanych napędów oraz zmianę ich lokalizacji, dzięki czemu znacząco zredukowaliśmy poziomu hałasu. W ramach projektu wybudowano dodatkowo ekran dźwiękochłonny w obrębie pras wysłodkowych. 

W ramach programu ochrony otoczenia przed hałasem w nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w cukrowni Świdnica wprowadzone zostały także rozwiązania takie jak:

  • usytuowanie urządzeń w zamkniętych pomieszczeniach;
  • wewnętrzna izolacja dźwiękochłonna w pomieszczeniu dmuchaw;
  • dźwiękochłonne osłony dmuchaw.