Badanie satysfakcji pracowników

Nowoczesna firma powinna być w pełni świadoma roli, jaką spełnia komunikacja wewnętrzna oraz przywiązywać szczególną uwagę do doskonalenia kultury organizacyjnej.

Dlatego też w celu weryfikacji potrzeb pracowników oraz zdiagnozowania, co w firmie działa należycie, a co mniej sprawnie, Südzucker Polska S.A. przeprowadza Badania Opinii Pracowników.

Wiedza na temat sytuacji wyjściowej oraz oczekiwań pozwala skupić się na tym, co jest najważniejsze z punktu widzenia pracownika, eliminując nieistotne i nieefektywne działania. Zatem takie badania przyczyniają się do poprawy komunikacji w firmie, czego efektem jest zadowolenie i satysfakcja z pracy wśród naszej załogi.

Komunikacja działa prawidłowo, gdy pracownicy otrzymują niezbędną wiedzę na temat tego, co dzieje się w firmie, jakie są jej plany, a także jakie są przyczyny podejmowanych decyzji. Z drugiej strony oni sami mają wpływ na procesy zachodzące w firmie, dzięki transparentnej wiedzy na temat tego, do kogo i w jakich sprawach mogą się zwracać. Ponadto otrzymują informacje czym zajmują się aktualnie inne działy oraz jaką drogą mogą otrzymać od nich dane niezbędne do własnej pracy.  

Poprawa przepływu informacji ma znaczący wpływ na efektywność działań firmy, gdyż:

  • zwiększa jakość i szybkość zachodzących procesów,
  • skraca czas reagowania na problemy lub sygnały z rynku,
  • informacje o proponowanych inicjatywach oraz wdrażane zmiany są ogólnodostępne, przez co spotykają się z zainteresowaniem i zrozumieniem.

W Südzucker Polska S.A. badnie opinii pracowników przeprowadza niezależna firma zewnętrzna zapewniając anonimowość udziału wszystkim pracownikom. W ostatnim badaniu wzięło udział 74% zatrudnionych w firmie. Frekwencja w badaniu przewyższyła średni poziom notowany w badaniach przeprowadzonych w podobnych firmach, który wynosi 65%.