Zamknięte obiegi wodne

W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko we wszystkich pięciu zakładach produkcyjnych Südzucker Polska S.A. woda znajduje się w obiegu zamkniętym. Pozwala to na znaczne zredukowanie eksploatacji jej zasobów. Jest to jeden z kluczowych elementów w zrównoważonej gospodarce ekologicznej przedsiębiorstwa.
W toku procesów produkcyjnych występują dwa rodzaje obiegu wód:

1. Obieg wód spławiakowych

Pierwszym etapem procesu technologicznego w większości cukrowni jest oczyszczenie dostarczonych buraków. Woda używana jest tu z jednej strony jako środek myjący, z drugiej zaś jako czynnik transportujący buraki przy rozładunku oraz dalszym transporcie do stacji płuczek. Używana w trakcie tych operacji woda krąży w obiegu zamkniętym. Przed rozpoczęciem kampanii zbiorniki wody spławiakowej napełniane są ściekami oczyszczonymi w oczyszczalni biologicznej lub podczyszczonymi ściekami przemysłowymi ze zbiorników magazynowych. Woda w tym obiegu jest recyrkulowana pomiędzy stacją mycia buraków a osadnikami sedymentacyjnymi błota spławiakowego. W końcowej fazie płukania buraków doprowadzana jest dodatkowo woda amoniakalna spoza obiegu zamkniętego.

2. Obieg wód barometrycznych

Wody barometryczne również znajdują się w obiegu zamkniętym. Po ich uprzednim schłodzeniu są wykorzystywane do obniżenia temperatury, a co za tym idzie skraplania gorących oparów. Ze skraplaczy gorąca woda spływa rurami opadowymi do skrzyni wody barometrycznej, skąd jest przepompowana pompami do chłodni zamykając tym samym obieg. Ilość wody barometrycznej nie jest stała. Wskutek skraplania oparów na bieżąco się powiększa. Jej nadmiar jest odprowadzany do obiegu spławiakowego.