Rejon Ropczyce

Czapla Sławomir

Stanowisko: Dyrektor ds. Surowcowych Rejonu Cerekiew i Ropczyce

Email: slawomir.czapla@suedzucker.pl

Rudny Paweł

Stanowisko: Główny Inspektor ds. Surowcowych Rejonu Ropczyce

Email: pawel.rudny@suedzucker.pl

Tel. GSM: +48 603076199

Budziński Tomasz

Stanowisko: Inspektor ds. Surowcowych

Email: tomasz.budzinski@suedzucker.pl

Tel. GSM: +48 601445948

Domański Artur

Stanowisko: Inspektor ds. Surowcowych

Email: artur.domanski@suedzucker.pl

Tel. GSM: +48 691387266

Kluz Tadeusz

Stanowisko: Inspektor ds. Surowcowych

Email: tadeusz.kluz@suedzucker.pl

Tel. GSM: +48 695607974

Krawczyk Małgorzata

Stanowisko: Inspektor ds. Surowcowych

Email: malgorzata.krawczyk@suedzucker.pl

Tel. GSM: +48 601446229

Mazur Marek

Stanowisko: Inspektor ds. Surowcowych

Email: marek.mazur@suedzucker.pl

Tel. GSM: +48 601445686

Rudna-Burczy Beata

Stanowisko: Inspektor ds. Surowcowych

Email: beata.rudna-burczy@suedzucker.pl

Tel. GSM: +48 695607965

Sałęga Krzysztof

Stanowisko: Inspektor ds. Surowcowych

Email: krzysztof.salega@suedzucker.pl

Tel. GSM: +48 601481470

Sierant Jolanta

Stanowisko: Inspektor ds. Surowcowych

Email: jolanta.sierant@suedzucker.pl

Tel. GSM: +48 695607990

Słapek Jerzy

Stanowisko: Inspektor ds. Surowcowych

Email: jerzy.slapek@suedzucker.pl

Tel. GSM: +48 695607992

Wtorek Małgorzata

Stanowisko: Inspektor ds. Surowcowych

Email: malgorzata.wtorek@suedzucker.pl

Tel. GSM: +48 785022889

Zieliński Marek

Stanowisko: Inspektor ds. Surowcowych

Email: marek.zielinski@suedzucker.pl

Tel. GSM: +48 695608005

Zwolska Katarzyna

Stanowisko: Inspektor ds. Surowcowych

Email: katarzyna.zwolska@suedzucker.pl

Tel. GSM: +48 695608006