EKO

Cukier ekologiczny sprzedajemy w Polsce od roku 2010 z naszego magazynu w cukrowni Ropczyce.

W naszej ofercie mamy zarówno ekologiczny cukier trzcinowy w opakowaniach detalicznych jak i cukier skierowany do odbiorców przemysłowych.

Chcąc magazynować i dystrybuować żywność ekologiczną pozostajemy pod stałym nadzorem upoważnionej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi właściwej jednostki certyfikującej. Jest ona zobowiązana do corocznego sprawdzania i potwierdzania odpowiednimi certyfikatami stosowanych przez nas procedur, które muszą być zgodne z przepisami unijnymi. Mowa tu o właściwym oznakowaniu produktów oraz standardach magazynowania i dystrybucji, gdzie konieczny jest skuteczny rozdział pomiędzy produktami ekologicznymi a konwencjonalnymi. Jako dystrybutor żywności ekologicznej spełniamy wszystkie normy określone w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.