Sustainability

W celu zagwarantowania stabilnego zaopatrzenia w surowce rolne w obszarze zrównoważonych upraw, światowi producenci żywności zainicjowali platformę Sustainable Agriculture Initiative (SAI),natomiast w Farm Sustainability Assessment (FSA) określono jednolite kryteria oceny oraz sprawozdawczości dotyczące zrównoważonej produkcji gospodarstw rolnych. Owe kryteria zabezpieczane są dzięki istniejącemu unijnemu systemowi certyfikacji REDcert.

Südzucker Polska S.A. zaopatruje w biomasę ze zrównoważonej uprawy zarówno sektor artykułów żywnościowych, jak i branżę biopaliwową.

W cukrowniach Südzucker Polska S.A. wdrożono w praktyce dwa systemy REDcert, mające wspólne wymagania.