Halal

Halal, z punktu widzenia szariatu (prawa islamskiego) oznacza „to, co dozwolone”. Przeciwieństwem jest haram, czyli „to, co zakazane”. Podobnie jak Tora określa zasady koszer, wymogi halal opisuje Koran, czyli święta księga islamu.

Określeń halal/haram używamy najczęściej w odniesieniu do muzułmańskiej diety, a wśród produktów niedozwolonych do spożycia znajduje się min. wieprzowina, zwierzęta zabite w sposób niezgodny z wymaganiami islamu i krew, jak również alkohol.

Spełnienie zasad szariatu dla producenta żywności oznacza w praktyce, że produkty oznakowane jako halal muszą spełnić następujące warunki:
• nie mogą zawierać żadnych substancji ani składników haram;
• nie mogą być przygotowane, przetworzone lub wyprodukowane z użyciem wyposażenia, które zostało zanieczyszczone substancjami lub produktami haram;
• podczas przygotowania, produkcji, pakowania, magazynowania i transportu produkty halal powinny być fizycznie oddzielone od produktów nie spełniających wymagań halal;
• są bezpieczne dla konsumenta.

Cukier produkowany we wszystkich naszych cukrowniach spełnia wymagania halal. 
Certyfikaty halal wystawione zostały przez Radę Imamów Ligi Muzułmańskiej RP.