GMP+

GMP+ Certification Scheme to międzynarodowy system certyfikacji zapewniający bezpieczeństwo pasz.

Skrót GMP oznacza Good Manufacturing Practices (Dobre Praktyki Produkcyjne). Od nich rozpoczęło się w 1992 roku tworzenie obecnego systemu GMP+ Feed Certification scheme. Następnie rozwinął się on w pełnozakresowy system certyfikacji uwzględniający wymogi zarządzania jakością ISO, HACCP i inne elementy.

GMP+ dotyczy wszystkich etapów łańcucha paszowego: uprawa, produkcja mieszanek i materiałów paszowych, dodatków i premiksów oraz sprzedaż, magazynowanie i transport.

W naszej firmie certyfikat GMP+ obejmuje swoim zakresem dwa rodzajów materiałów paszowych: melasę buraczaną i wysłodki prasowane. Trzy z naszych zakładów produkcyjnych: Cerekiew, Ropczyce i Strzelin posiadają certyfikaty GMP+ B2 „Produkcja składników pasz”, zaś Biuro Centralne certyfikat GMP+B3  „Handel, skup i magazynowanie oraz przeładunek pasz”.