ISO 17025

Norma ISO/IEC 17025:2017 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” jest podstawowym kryterium stosowanym przy akredytacji laboratoriów. Uzyskany certyfikat PCA potwierdza, że Centralne Labolatorium Surowcowe Südzucker jest kompetentne do wykonywania oznaczeń polaryzacji w buraku cukrowym.