REDcert2

REDcert 2 – systemem objęto skup buraków cukrowych i produkcję cukru z buraków cukrowych do celów spożywczych. Jest on obowiązujący dla przedsiębiorstw z całego łańcucha produkcji, przetwarzania, dostaw oraz handlu. Każde przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dostawą biomasy do wytwarzania artykułów żywnościowych musi zobowiązać się do ich przestrzegania.