IFS

System IFS (International Food Standard) jest specyficznym standardem uznanym przez GFSI (Global Food Safety Initiative) i opracowanym dla wszystkich producentów żywności, w głównej mierze na potrzeby sieci handlowych i ich marek własnych. Głównym celem tego systemu jest potwierdzenie bezpieczeństwa i jakości produktu oraz jego zgodności z obowiązującymi prawami i normami. IFS ujednolica wymagania i wprowadza przejrzystość w łańcuchu dostaw, od surowca po produkt końcowy. Dlatego też z czasem stał się szeroko rozpoznawalnym, akceptowanym i wręcz wymaganym przez klientów standardem, nie tylko wśród sieci handlowych. Przedsiębiorstwa rynku spożywczego coraz częściej rezygnują z samodzielnego auditowania firmy, gdyż IFS stał się standardem koniecznym przy współpracy z partnerami biznesowymi.

System IFS po raz pierwszy certyfikowany został w roku 2009 w cukrowniach Cerekiew, Ropczyce i Strzelin. Rok później potwierdzony został w cukrowni Świdnica.