SURE

SURE (Sustainable Resources Verifications Scheme) jest dobrowolnym systemem certyfikacji, potwierdzającym zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, określonymi w dyrektywie RED w zakresie produkcji energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia z biomasy.

SURE wszedł do obiegu gospodarczego w październiku 2020 roku. Jest to wynik połączonego wysiłku REDcert i Bioenergy Europe w celu ustanowienia nowego, niezależnego i wiarygodnego systemu certyfikacji, dla zapewnienia zrównoważonego wykorzystania biomasy w sektorze energetycznym.

W Südzucker Polska S.A. certyfikat otrzymała Cukrownia Strzelin w zakresie produkcji biogazu.