ISO 9001

Norma ISO 9001:2015 jest uniwersalną normą zawierającą wymagania dla systemu zarządzania poprzez jakość, mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju. Jej głównym zadaniem jest podnoszenie i stałe doskonalenie standardów wszystkich procesów prowadzonych w firmie. To z kolei przekłada się na jakość i zgodność produktu z oczekiwaniami klientów.

Südzucker Polska S.A. posiada certyfikat ISO 9001:2015 na produkcję oraz sprzedaż cukru i wyrobów na jego bazie, a także zakup materiałów i usług mających wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne produkcji cukru.

Pierwszy certyfikat jakości na zgodność z normą ISO 9001 w obszarze produkcji cukru i wyrobów na bazie cukru otrzymała cukrownia Ropczyce w roku 2003. W roku 2006 pozytywnie proces certyfikacji przeszła cukrownia Cerekiew, natomiast rok później dołączyły do nich zakłady w Strzelinie i Świdnicy.

W roku 2006 certyfikaty ISO 9001 w obszarze sprzedaży cukru oraz zakupu materiałów i usług mających wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne produkcji cukru uzyskały biuro centralne we Wrocławiu, a także biuro handlowe w Krakowie.