Koszer

Koszerność cukru produkowanego przez Südzucker Polska S.A. potwierdzona została certyfikatem po raz pierwszy w roku 2011 w zakładzie produkcyjnym w Cerekwi. Osobą weryfikującą był przewodniczący żydowskiej gminy wyznaniowej z Berlina – Rabin Yitzhak Ehrenberg.

Słowo „koszer” (hebr. kaszrut) określa zbiór zasad religijnego prawa żydowskiego dotyczących żywności. Można je przetłumaczyć jako „zdatny, odpowiedni” i takie dokładnie jest jego znaczenie w odniesieniu do żywności. Produkt określany jako koszerny jest tym samym zdatny i odpowiedni do spożycia przez religijnego przedstawiciela żydowskiej społeczności. Początki zasad koszerności sięgają czasów biblijnych i zostały zapisane w Torze. Można powiedzieć, że stanowiły one pierwszy system zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Audit koszerny, w odróżnieniu do innych systemów weryfikacji jakości, nie jest prowadzony w oparciu o opublikowany standard. Jedyne dostępne zapisy można znaleźć w Biblii, jednakże są one na tyle ogólnikowe i niejednoznaczne, że wymagają interpretacji Rabina.

Zasady koszerności obowiązują Żydów ortodoksyjnych. W Polsce, gdzie społeczność żydowska jest niewielka, ich przestrzeganie nie jest proste. Świadomość zapotrzebowania na cukier koszerny skłoniła nas do rozpoczęcia jego produkcji, czym odpowiedzieliśmy na oczekiwania wielu klientów.

Obecnie dla cukru produkowanego przez wszystkie nasze cukrownie posiadamy certyfikat koszer Passover (ważny przez cały rok, również w czasie Świąt Paschy) potwierdzony przez Rabina Yitshaka Ehrenberga. Cukrownie Strzelin i Świdnica posiadają także certyfikaty koszer Badatz.