HACCP

HACCP, czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, ma za zadanie chronić konsumenta i jego zdrowie. Służy określeniu postępowania mającego na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system pozwalający ustalić procedury umożliwiające ograniczenie tych zagrożeń.

HACCP uznawany jest za najskuteczniejsze narzędzie gwarantujące, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta w odniesieniu do jego potrzeb, przepisów prawnych, a także zasad dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych.

System HACCP w oparciu o Codex Alimentarius został certyfikowany we wszystkich zakładach produkcyjnych Südzucker Polska S.A. w roku 2004.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego dla wyrobów dodatkowych powstających w procesie produkcji cukru (wysłodki i melasa), system HACCP wdrożony został także w tych obszarach.