ISO 50001

System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001 pomaga zobligować firmę do kontrolowania wszystkich obszarów w cukrowniach zużywających lub przetwarzających wszelkie formy energii.

Wprowadzenie ISO 50001 pozwala na spojrzenie na aspekt zarządzania energią w szerszej perspektywie oraz na głębszą, bardziej skondensowaną analizę wszelkich strumieni energii występujących w specyfice naszej branży. Jest to pewnego rodzaju dopełnienie dotychczasowych działań zorientowanych na ciągłą poprawę efektywności energetycznej. Umożliwia ono także spojrzenie na całość globalnie, to znaczy nie tylko uwzględniając technikę, ale również inne obszary działalności naszej firmy. Warto wymienić tutaj kreowanie świadomości odpowiedzialności energetycznej, np. poprzez szkolenia.

Firma Südzucker Polska S.A. otrzymała w roku 2016 certyfikat ISO 50001:2011 w zakresie:

  • produkcji cukru i wyrobów na bazie cukru oraz ich sprzedaży;
  • zakupu materiałów i usług mających wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne produkcji cukru;
  • sprzedaży i dystrybucji porcjowanych produktów spożywczych i niespożywczych;
  • produkcji rolnej i usług rolniczych.

Wszystkie powyższe procesy odnoszą się do strumieni energii paliw, ciepła i elektryczności. Certyfikat otrzymały wszystkie lokalizacje Südzucker Polska S.A.: Biuro we Wrocławiu, Biuro Handlowe w Krakowie, zakłady produkcyjne: Cukrownia Cerekiew, Cukrownia Ropczyce, Cukrownia Strzelin, Cukrownia Świdnica, jak również Gospodarstwo Rolne w Lewinie Brzeskim oraz Więcmierzycach.