Mont Blanc 2017

Spotkania na demofarmach w ramach projektu Mont Blanc 2017

Co roku doradcy Südzucker Polska S.A.  starają się uwalniać potencjał rolników  i ich pól poprzez coraz   intensywniejsze wykorzystanie  demofarm do przeprowadzenia praktycznych pokazów. Oprócz  naszych specjalistów w spotkaniach biorą udział również przedstawiciele firm maszynowych, chemicznych i nasienych.

W 2017 roku tematyka na 46 demofarmach została podzielona na 4 najważniejsze  grupy:

  1. Przygotowanie gleby, siew, policzenie obsady (miesiące; marzec, kwiecień, maj) 
  2. Zwalczanie chwastów, rola wody, warunków pogodowych, opryskiwacz, dysze, dobór herbicydów (miesiące; kwiecień, maj, czerwiec) 
  3. Zwalczanie chorób, szkodników, analiza gleby, międzyplony (miesiące; czerwiec, lipiec, sierpień) 
  4. Nawożenie, jesienne przygotowanie stanowisk – mulcze, zbiór i przechowalnictwo (miesiące; wrzesień, październik, listopad, grudzień) 

Cel postawiony na 2017 rok w ramach projektu Mont Blanc, to wzrost plonu w grupie plantatorów objętych ścisłym doradztwem o 2% w stosunku do plantatorów pozostałych.
Łącznie w 2017 roku projektem objętych jest 1420 plantatorów. Średnio na doradcę przypada od 20 do 35 gospodarstw. 

 Doradcy prowadzący 1420 gospodarstw i 46 demofarm

Plany i realizacja celów w ramach Mont Blanc 2012 -2016 

Pięcioletni okres pracy doradczej nad grupą plantatorów, przyniósł wymierny, dodatni efekt, wzrostu plonów o prawie 14% w stosunku do pozostałych. Czy w 2017 roku postawiony cel zostanie osiągnięty? Mamy nadzieję na dobry wynik w tym sezonie.

Oto jak do tej pory przebiegały spotkania na demofarmach :