Mont Blanc 2020

Spotkania na demofarmach w ramach projektu Mont Blanc 2020

Co roku doradcy Südzucker Polska S.A. starają się uwalniać potencjał rolników i ich pól poprzez coraz intensywniejsze wykorzystanie demofarm do przeprowadzenia praktycznych pokazów. Oprócz naszych specjalistów w spotkaniach biorą udział również przedstawiciele firm maszynowych, chemicznych i nasiennych.
W 2020 roku tematyka na 38 demofarmach została podzielona na 3 grupy:
1. Przygotowanie gleby, siew, zwalczanie chwastów, rola wody, warunków pogodowych, opryskiwacz, dysze, dobór herbicydów; 
2. Monitoring, zwalczanie chorób, szkodników, analiza gleby, międzyplony;
3. Nawożenie, jesienne przygotowanie stanowisk, zbiór i przechowalnictwo.
Cel postawiony na 2020 rok w ramach projektu Mont Blanc to wzrost plonu w grupie plantatorów objętych ścisłym doradztwem o 2% w stosunku do plantatorów pozostałych.

W 2020 roku projektem objętych jest 949 gospodarstw. Średnio na doradcę przypada od 20 do 30 gospodarstw.

Doradcy i wyniki prowadzonego projektu w ostatnich latach