Wiosenne

Wiosenne

Wiosenne przygotowanie roli do siewu polega na wytworzeniu na wilgotnym i zwartym podłożu płytkiej (2,5 – 3,5 cm) drobnogruzełkowatej i zasobnej w niezbędne składniki pokarmowe warstwy gleby.

Wiosenne przygotowanie gleby – metoda konwencjonalna:

Do pierwszego wiosennego zabiegu należy przystąpić jak najwcześniej, gdy tylko  możliwy jest wjazd ciągnikiem na pole. Zabieg bronowania lub włóknowania chroni glebę przed parowaniem i umożliwia jej równomierne nagrzewanie. Uprawę wykonywać należy ukośnie do kierunku orki. Ciągnik przeznaczony do wiosennych prac powinno się zaopatrzyć w szerokie lub podwójne koła, a doczepiane do niego narzędzia łączyć w zespoły (agregaty). Ogranicza się w ten sposób do minimum liczbę przejazdów. Pozwala to uzyskać lepsze wschody roślin.

 • Pole uprawiamy tak wcześnie jak na to pozwala wilgotność gleby.
 • Głębokość uprawy powinna być uzależniona od głębokości siewu (do 3 cm).
 • Uprawa gleby powinna odbywać się najlepiej jednym przejazdem agregatem uprawowym.

Wiosenne przygotowanie gleby – metoda siewu w mulcz:

Przemarznięta gorczyca wymusza prowadzenie uprawek przygotowujących do siewu znacznie wcześniej niż w metodzie konwencjonalnej. Zasada jak najwcześniejszego terminu siewu powoduje, że wydłużony zostaje okres wegetacji w celu wykorzystania wilgoci. Daje to podstawy do oczekiwania wysokiej obsady i plonu cukru z hektara.

 • Wczesną wiosną, jeszcze przy temperaturach ujemnych, przy braku okrywy śnieżnej i słonecznej pogodzie należy wykonać uprawę pola agregatem wyrównując je, niszcząc pozostałości chwastów i łamiąc zarazem pozostałości gorczycy.
 • Buraki sieje się specjalnym siewnikiem z krojami talerzowymi.
 • W ciągu kilku dni (4-6) po siewie wykonywany jest zabieg herbicydem totalnym.
Fot. Agregat aktywny zalecany do uprawy przedsiewnej w mulcz
Fot. Mulcz ze słomy

Zalety siewu w mulcz:

 1. Plon porównywalny z metodą konwencjonalną w podobnych warunkach,
 2. Zapobieganie wietrznej i wodnej erozji gleby,
 3. Ograniczenie występowania mątwika burakowego,
 4. Ograniczenie nakładów na zwalczanie chwastów,
 5. Ograniczenie parowania wody w glebie,
 6. Lepsze wschody buraków, a tym samym zwiększenie końcowej obsady,
 7. Ułatwienie wykonania zabiegów agrotechnicznych przy dużym uwilgotnieniu,
 8. Zmniejszenie strat azotu w czasie zimy,
 9. Możliwość uzyskania dopłat z funduszy UE,
 10. Mniejsze koszty przygotowania gleby do siewu.

Zestawienie zabiegów agrotechniczncyh do wykonania w różnych wariantach przygotowania gleby do siewu.