Kwitnące Pola 2024

Projekt Kwitnące Pola w uprawie buraków cukrowych w sezonie 2024

W 2024 roku w projekt Kwitnące Pola zaangażuje się 120 gospodarstw, by wspólnie z Südzucker Polska S.A. wspierać bioróżnorodność towarzyszącą plantacjom buraków i tworzyć korzystne warunki życia i rozwoju dla wielu grup pożytecznych jak: dżdżownice, biedronki, pszczoły, trzmiele, motyle, płazy, ptaki, ssaki.
Pola objęte projektem z charakterystycznymi pasami kwietnymi są położone w rejonach działania naszej firmy, gdzie plantatorzy uprawiają buraki cukrowe i inne rośliny w płodozmianie.

Lokalizacje gospodarstw uczestniczących w promowaniu tego rozwiązania:

Klijnij aby wyświetlić mapę

Kwitnące obrzeża pól buraczanych budzą zainteresowanie lokalnych środowisk pokazując, że można pogodzić uprawę buraków z ochroną środowiska i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Należy nadmienić, że tak jak w roku ubiegłym plantatorzy Südzucker Polska S.A. oraz ich plantacje zostaną ocenione pod kątem przestrzegania zasad zrównoważonego rolnictwa. W ten projekt poza Polską zaangażowani są również plantatorzy w Niemczech, Francji, Belgii i ma on na celu pokazanie możliwości uprawy buraków z zachowaniem bezpieczeństwa w stosowaniu środków ochrony roślin przy równoczesnej ochronie gatunków pożytecznych. Krótkie filmy edukacyjne przybliżające tematykę zrównoważonego rolnictwa znajdują się w zakładce Filmy