Mont Blanc 2021

Doradztwo w ramach projektu Mont Blanc 2021

Co roku doradcy Südzucker Polska S.A. starają się uwalniać potencjał rolników i ich pól poprzez coraz intensywniejsze wykorzystanie demofarm do przeprowadzenia praktycznych pokazów. Koronawirus i obostrzenia spowodowały, że musieliśmy dopasować się, zmienić dotychczasowe nawyki i metody komunikacji. Ograniczenia w bezpośrednich kontaktach, brak możliwości przeprowadzenia szkoleń, warsztatów mógł ograniczać efektywność doradztwa. Oczywiście korzystaliśmy z elektronicznych narzędzi, platform ale jak twierdzą nasi partnerzy nie zastąpiło to spotkań, szkoleń, rozmów w realu. Intensywnie wykorzystywaliśmy portal plantatorski, stronę internetową grupy na WhatsApp, Facebook.

W 2020 cel jaki postawiliśmy w ramach projektu Mont Blanc to wzrost plonu w grupie plantatorów objętych ścisłym doradztwem o 2% w stosunku do plantatorów pozostałych. Projektem objętych było 949 gospodarstw. Średnio na doradcę przypadało od 20 do 30 gospodarstw. Z wyniku można być zadowolonym, bo cel został osiągnięty.

Wyniki prowadzonego projektu w ostatnich latach

Prowadzone przez nas doradztwo, oprócz tradycyjnych spotkań z plantatorami, znajduje swoje trwałe miejsce w zasobach Internetu. Od 2020 roku rozwijamy naszą grupę w serwisie społecznościowym Facebook, gdzie niemal codziennie publikujemy aktualności i materiały doradcze, tak by nasi plantatorzy byli zawsze na bieżąco. Nasi inspektorzy dbają, by mimo panującej pandemii nie pozostawić plantatorów zdanych wyłącznie na siebie.

Tam, gdzie potrzebne jest błyskawiczne dotarcie z informacją o zagrożeniach, nasi plantatorzy mogą liczyć na wysyłane do nich komunikaty SMS. W roku 2020 takich wiadomości wysłaliśmy ponad 21 tysięcy, informując o pojawieniu się szarka komośnika i mszycy na polach uprawnych, pierwszych objawach chwościka czy przypominając o niebezpiecznych burakochwastach.

Odnowiona wersja serwisu plantatorskiego, z którego nasi plantatorzy korzystają najdłużej, w minionym roku dostarczyła 76 aktualności, wyniki doświadczeń polowych i cenne informacje dotyczące właściwej uprawy buraka cukrowego.

Nie możemy także zapomnieć o nowych formach komunikacji elektronicznej, rozszerzających możliwości zwykłych telefonów. Mowa tu o aplikacji WhatsApp, która umożliwia komunikację i wymianę informacji pomiędzy plantatorami w ramach grup plantatorskich danego inspektoratu oraz przesyłanie zdjęć i filmów prezentujących pojawiające się na plantacjach problemy i zjawiska. W pierwszym roku udostępnienia tej formy komunikacji, skorzystało z niej blisko 20% naszych plantatorów.

Wierzymy, że przygotowana przez nas oferta doradztwa online na 2021 rok zjedna sobie sympatie i zaufanie naszych plantatorów, dlatego też z dumą pozwalamy sobie ją Państwu zaprezentować.

Mamy nadzieję, że czas izolacji szybko się skończy a dobre doradztwo oraz czujność i operatywność plantatorów, przyczynią się do uzyskania dobrych wyników.