Mont Blanc 2018

Spotkania na demofarmach w ramach projektu Mont Blanc 2018

Co roku doradcy Südzucker Polska S.A. starają się uwalniać potencjał rolników i ich pól poprzez coraz intensywniejsze wykorzystanie demofarm do przeprowadzenia praktycznych pokazów. Oprócz naszych specjalistów w spotkaniach biorą udział również przedstawiciele firm maszynowych, chemicznych i nasiennych.
W 2018 roku tematyka na 47 demofarmach została podzielona na 3 najważniejsze grupy:
1. zwalczanie chwastów, rola wody, warunków pogodowych, opryskiwacz, dysze, dobór herbicydów; 
2. zwalczanie chorób, szkodników, analiza gleby, międzyplony;
3. nawożenie, jesienne przygotowanie stanowisk – mulcze, zbiór i przechowalnictwo.
Cel postawiony na 2018 rok w ramach projektu Mont Blanc to wzrost plonu w grupie plantatorów objętych ścisłym doradztwem o 2% w stosunku do plantatorów pozostałych.
Łącznie w 2018 roku projektem objętych jest 1420 rolników. Średnio na doradcę przypada od 20 do 35 gospodarstw.

Doradcy Südzucker Polska S.A.

 Priorytety roku 2018:

• utrzymanie wolnej od chwastów i zdrowej plantacji aż do zbioru,
• uzmysłowienie plantatorom jak ważny jest opryskiwacz i warunki w jakich są wykonywane zabiegi,
• podkreślenie roli analizy gleby nie tylko co do zasobności w składniki pokarmowe, ale i zawartość próchnicy czy też zagrożenia mątwikiem,
• długie kampanie to dobre zaplanowanie zbioru i przechowalnictwo, będziemy na przykładach pokazywać jak wiele można zyskać ale i stracić.

Pięcioletni okres pracy doradczej nad grupą plantatorów, przyniósł wymierny, dodatni efekt wzrostu plonów o prawie 15% w stosunku do pozostałych. Czy w 2018 roku postawiony cel zostanie osiągnięty?
Oto jak przebiegały prace i spotkania w ramach prowadzonego projektu: