Kwitnące Pola 2022

Projekt Kwitnące Pola w uprawie buraków cukrowych w sezonie 2022

W 2022 roku w projekt Kwitnące Pola zaangażuje się prawie 80 gospodarstw, by wspólnie z Südzucker Polska S.A. wspierać bioróżnorodność towarzyszącą plantacjom buraków i tworzyć korzystne warunki życia i rozwoju dla wielu grup pożytecznych jak: dżdżownice, biedronki, pszczoły, trzmiele, motyle, płazy, ptaki, ssaki. To znaczący wzrost zainteresowania tym tematem w stosunku do lat poprzednich.
Co ciekawe, pola objęte projektem są położone w rejonach działania naszej firmy, gdzie plantatorzy uprawiają buraki cukrowe i inne rośliny w płodozmianie.

Lokalizacje gospodarstw uczestniczących w promowaniu tego rozwiązania:

Klijnij aby wyświetlić mapę

Kwitnące obrzeża pól buraczanych budzą zainteresowanie lokalnych środowisk pokazując, że można pogodzić intensywną uprawę buraków z ochroną środowiska i bezpieczeństwem. Należy nadmienić, że wszyscy plantatorzy Südzucker Polska S.A. oraz ich plantacje zostaną w tym roku ocenione pod kątem przestrzegania zasad zrównoważonego rolnictwa. Dodatkowo projekt ten ma na celu pokazanie możliwości uprawy buraków z zachowaniem bezpieczeństwa w stosowaniu środków ochrony roślin przy równoczesnej ochronie gatunków pożytecznych. Krótkie filmy edukacyjne przybliżające tematykę związaną z pracą zapylaczy – pszczół miodnych oraz inne związane z tematyką zrównoważonego rolnictwa znajdują się w zakładce Filmy.