Wpływ toleracji odmian na ilość zabiegów fungicydowych

Pozostałe wideo
Ocena zawartości cukru w burakach. Centralne laboratorium surowcowe w Strzelinie
Zobacz
Cukier blisko natury z Grzegorzem Bardowskim
Zobacz
Aplikacja Beet2Go PL
Zobacz
Monitoring chwościka
Zobacz
Agrotechnika przedsiewna i siew
Zobacz
SIEWY 2021 – SÜDZUCKER POLSKA
Zobacz
Ocena zawartości cukru w burakach – Centralne Laboratorium Surowcowe Südzucker Polska w Strzelinie
Zobacz
TRANSPORT WYSŁODKÓW I WAPNA Z PLACU FABRYCZNEGO CUKROWNI DO PLANTATORA
Zobacz
ZBIÓR, DOCZYSZCZANIE, ZAŁADUNEK I ODBIÓR BURAKÓW CUKROWYCH NA PLACU FABRYCZNYM
Zobacz
Giełda wysłodkowa instrukcja dla plantatorów
Zobacz
Giełda wysłodkowa instrukcja dla kontrahentów
Zobacz
Kalibracja opryskiwacza
Zobacz
Ścieżki technologiczne w uprawie buraków cukrowych
Zobacz
Doświadczenia insektycydowe
Zobacz
Zwalczanie chwastów w uprawie buraków cukrowych
Zobacz
Szarek komośnik 2020
Zobacz
Dzień Buraka Cukrowego Südzucker Polska S.A.
Zobacz
Kwitnące Pola
Zobacz
Wywiad z Panem Tomaszem Cichym
Zobacz
Mechaniczne zwalczanie chwastów
Zobacz
Uprawa buraków cukrowych w mulcz – wywiad z Panem Krzysztofem Jędryskiem
Zobacz
Najważniejsze elementy opryskiwacza polowego
Zobacz
Südzucker Polska Laboratorium Surowcowe 2014
Zobacz
Südzucker Polska, Zbiór i ocena zanieczyszczeń
Zobacz
Żerowanie szarka komośnika
Zobacz
Siew Buraków Cukrowych – Wideo poradniki Südzucker Polska
Zobacz
Uprawa przedsiewna pod buraki cukrowe
Zobacz
Dział Doświadczeń Suedzucker Polska
Zobacz
Wywiad z Panem Kazimierzem Żukiem
Zobacz
Uprawa siew i ochrona plantacji buraczanych – Wideo poradniki Südzucker Polska
Zobacz
Beet Europe 2014 „Buraki w Europie – tradycja i przyszłość”
Zobacz
Uprawa jesienna
Zobacz
Lokalizacja i zabezpieczanie pryzm buraczanych
Zobacz
Strategia zwalczania chorób liści – wywiad z Panem Henrykiem Wawrzoszkiem
Zobacz
Jak wykorzystać czas zimy do zaplanowania uprawy, siewu i zwalczania chwastów? Wywiad z Panem Michałem Kołtem
Zobacz
Zakiszanie wysłodków 2014, Wideo poradniki Südzucker Polska
Zobacz
Wapno defekacyjne
Zobacz