Z nawożeniem substratem z biogazowni

Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni

  1. Doświadczenie prowadzone było w 1 lokalizacji – na Śląsku, na II klasie gleby.
  2. Siew przeprowadzono w I dekadzie kwietnia.
  3. Wiosną warunki dla buraków były sprzyjające – prawidłowa obsada i wzrost roślin.
  4. W miesiącach letnich czerwiec – sierpień występowały braki wody, związane z niewielką ilością opadów atmosferycznych 150 mm, w miesiącu październiku, wystąpiły pierwsze znaczne opady deszczu 50 mm.

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2015

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2015

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2015