Z nawożeniem substratem z biogazowni

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2020

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2020

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2020

Zawartość azotu α-aminowego – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2020

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2016-2020

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2016-2020

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2016-2020

Zawartość azotu α-aminowego – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2016-2020