Odmianowe standardowe

PZW (%) po 21 dniach – Doświadczenie odmianowe 2019

PZW (%) po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe 2019

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe 2019

 Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe 2019

 Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe 2019

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe 2018-2019

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe 2018-2019

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe 2018-2019

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe 2017-2019

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe 2017-2019

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe 2017-2019