Przechowalnictwo 2023

Wyniki pomiaru: średniej temperatury w pryzmie okrytej i temperatur minimalnych powietrza – doświadczenie z przechowalnictwem 2023-2024

Polaryzacja doświadczenie z przechowalnictwem 2023-2024

Ograniczenie strat cukru po zastosowaniu okrycia włókniną – 1,01 t cukru /66 dni w stosunku do wariantu bez okrycia – doświadczenie z przechowalnictwem 2023-2024

Plon korzeni – Doświadczenie z Przechowalnictwem 2023-2024

Polaryzacja – Doświadczenie z Przechowalnictwem 2023-2024

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie z Przechowalnictwem 2023-2024

Doświadczenia z Przechowalnictwem 2018/2019 – 2023/2024

Doświadczenia z Przechowalnictwem 2018/2019 – 2023/2024

Zmniejszenie straty w wyniku zastosowania okrycia za okres przechowania (t cukru/ha)

Zmniejszenie straty w wyniku zastosowania okrycia za okres przechowania (t cukru)