Odmianowe nematodowe

PZW (%) po 21 dniach – Doświadczenie odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody 2019

PZW (%) po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe z nasionami tolerancyjnymi na nematody 2019

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2019

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2019

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2019

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2019

Średni Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2019

Średnia Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2019

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2018-2019

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2018-2019

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2018-2019

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2018-2019

Średni Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2018-2019

Średnia Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe – seria nematodowa 2018-2019