Z terminami zbioru

Średni Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 2016

 Średni Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 2016

Średnia Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 2016

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 2016

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 2016

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe z terminami zbioru 2016