Odmianowe standardowe PDO 2023

PZW % – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2023

Zdrowotność liści – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2023

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2023

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2023

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2023

Zawartość melasotworów – Doświadczenie odmianowe COBORU PDO 2023