Insektycydowe

PZW (%) – Doświadczenie insektycydowe 2019

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie insektycydowe Bieglów 2019

Plon Korzeni – Doświadczenie insektycydowe Bieglów 2019

Polaryzacja – Doświadczenie insektycydowe Bieglów 2019