Ze zmianowaniem

Doświadczenie z przygotowaniem gleby do siewu

W tej technologii słoma zawsze pozostaje na polu (pocięta i równomiernie rozrzucona)  

Płodozmian jest następujący: 2016 rok – Buraki; 2017 rok Pszenica + Głęboszowanie; 2018 rok Pszenica: 2019 rok Buraki 

Wszystkie warianty z burakami w czterech powtórzeniach. Warianty z pszenicą – plony i parametry  uzyskane z 1ha   

PZW % po 28 dniach – Doświadczenia z zmianowaniem 2016

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z zmianowaniem 2016

Plon Korzeni – Doświadczenie z zmianowaniem 2016

Polaryzacja – Doświadczenie z zmianowaniem 2016