CONVISO 2022

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie herbicydowe średnia jedna lokalizacja (Ciężkowice) 2022

Plon Korzeni – Doświadczenie herbicydowe średnia jedna lokalizacja (Ciężkowice) 2022

Polaryzacja – Doświadczenie herbicydowe średnia jedna lokalizacja (Ciężkowice) 2022

Zawartość melasotworów – Doświadczenie herbicydowe średnia jedna lokalizacja (Ciężkowice) 2022