Z dwoma poziomami ochrony fungicydowej

Średnia zdrowotność liści – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2018

Średni technologiczny plon cukru – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2018

Średni plon korzeni – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2018

Średnia polaryzacja – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2018

Zdrowotność liści – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2018

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2018

Plon korzeni – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2018

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej 2018

Średnia zdrowotność liści – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej – średnia 2012-2018

Średni technologiczny plon cukru – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej – średnia 2012-2018

Średni plon korzeni – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej – średnia 2012-2018

Średnia polaryzacja – Doświadczenie odmianowe z dwoma poziomami ochrony fungicydowej – średnia 2012-2018