Z nawożeniem substratem z biogazowni

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2018

Plon korzeni – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2018

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2018

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – średnia 2017-2018

Plon korzeni – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – średnia 2017-2018

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – średnia 2017-2018

Technologiczny plon cukru – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – średnia 2016-2018

Plon korzeni – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – średnia 2016-2018

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni – średnia 2016-2018