Odmianowe standardowe

PZW [%] po 21 dniach – Doświadczenie odmianowe

PZW [%] po 28 dniach – Doświadczenie odmianowe

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie odmianowe 2016

Plon Korzeni – Doświadczenie odmianowe 2016

Polaryzacja – Doświadczenie odmianowe 2016