Z płodozmianem 2022

Schemat doświadczenia z płodozmianem

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z płodozmianem Więcmierzyce 2022

Plon Korzeni – Doświadczenie z płodozmianem Więcmierzyce 2022

Polaryzacja – Doświadczenie z płodozmianem Więcmierzyce 2022

Zawartość melasotworów – Doświadczenie z płodozmianem Więcmierzyce 2022