Techniki uprawy

PZW [%]
Doświadczenie z Technikami Uprawy 2013

Plon Cukru [t/ha]
Doświadczenie z Technikami Uprawy 2013

Plon Korzeni [t/ha]
Doświadczenie z Technikami Uprawy 2013

Polaryzacja [%]
Doświadczenie z Technikami Uprawy 2013