Z nawożeniem azotem

Plon Cukru [t/ha]
Wyniki Doświadczenia z Nawożeniem Azotem 2013

Plon Korzeni [t/ha]
Wyniki Doświadczenia z Nawożeniem Azotem 2013

Polaryzacja [%]
Wyniki Doświadczenia z Nawożeniem Azotem 2013

Azot alfa-aminowy  mmol/1000g
Wyniki Doświadczenia z Nawożeniem Azotem 2013