Z nawożeniem substratem z biogazowni

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2017

Plon Korzeni – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2017

Polaryzacja – Doświadczenie z nawożeniem substratem z biogazowni 2017