Techniki uprawy

PZW [%]
Doświadczenie z Technikami Uprawy

Technologiczny Plon Cukru – Doświadczenie z technikami uprawy 

Plon Korzeni – Doświadczenie z technikami uprawy 

Polaryzacja – Doświadczenie z technikami uprawy